Zpráva o vývoji platební bilance

za rok 2023

Zpráva o vývoji platební bilance vychází začátkem června a analyzuje jednotlivé položky platební bilance České republiky za předchozí rok. Zaměřuje se na běžný, kapitálový a finanční účet a jejich hlavní komponenty i zahraniční zadluženost a investiční pozici ČR vůči zahraničí. Zprávu vždy doplňují také tematické články akademického charakteru.

Podrobnosti: https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/zpravy-o-vyvoji-platebni-bilance/

Čas zveřejnění: 10.00