Platební bilance

za 2. čtvrtletí 2021

Platební bilance je statistický výkaz, který systematickým způsobem zachycuje ekonomické transakce se zahraničím (tj. mezi rezidenty a nerezidenty) za určité časové období.

Základní struktura platební bilance vycházející z Příručky k sestavování platební bilance MMF (6. vydání, 2009) zahrnuje běžný, kapitálový a finanční účet.

Oproti předchozí metodice je součástí finančního účtu i změna devizových rezerv ČNB (položka Rezervní aktiva).

Data: https://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/platebni_bilance_q/

Čas zveřejnění: 10:00