čnBlog – Vysoká zadluženost jako bariéra stabilizační politiky