čnBlog – Trhy nemovitostí a návaznosti na měnovou politiku

Jaký byl v posledních letech vývoj na trzích nemovitostí ve sledovaných zemích? Jakým způsobem vstupují trhy nemovitostí v jednotlivých zemích do výpočtu celkové míry inflace a ovlivňují tak měnověpolitická rozhodování? A jaký má naopak měnová politika vliv na nemovitostní trhy? Těmito otázkami se zabývá článek Barbary Livorové ze sekce měnové.