čnBlog – Rok 2022: zkouška flexibility reakce ČNB a jejího prognostického aparátu