čnBlog – Dostupnost institucionálních úvěrů a finanční tíseň domácností

Blogový článek vycházející z Working Paperu Grossmann a Jurajda (2023) popisuje vztah institucionálního financování a výskytu exekucí. Ukazuje se, že již samotná dostupnost bankovní pobočky může mít dlouhodobý dopad na finanční zdraví obyvatel.