Zpráva o vývoji platební bilance 2023

ČNB vydala Zprávu o vývoji platební bilance, která nabízí analýzu vývoje hlavních položek platební bilance ČR za uplynulý rok a je doplněna krátkými analytickými články zaměřenými na platební bilanci a mezinárodní obchod.

Zpráva o vývoji platební bilance 2023 – plné znění zprávy a grafy a tabulky k textu

Zpráva obsahuje následující tematické analýzy:

  • Ekonomická zranitelnost České republiky vůči geopoliticky vzdáleným zemím
  • Životní cyklus výnosnosti přímých zahraničních investic: aplikace na ČR
  • Historie kapitálových toků ČR, 1993–2023
  • Jak rozklíčovat cenové a objemové efekty v zahraničním obchodu se zbožím

Zpráva o platební bilanci 2023 – tabulka


Zpráva pracuje s předběžnými daty platební bilance, která podléhají revizi. Údaje z minulých let se proto v různých vydáních této publikace mohou lišit.