Zpráva o vývoji platební bilance 2021

ČNB vydala Zprávu o vývoji platební bilance, která nabízí analýzu vývoje hlavních položek platební bilance ČR za uplynulý rok a je doplněna krátkými analytickými články zaměřenými na platební bilanci a mezinárodní obchod.

Zpráva o vývoji platební bilance 2021 – plné znění zprávy a grafy a tabulky k textu


Zpráva o platební bilanci 2021 – tabulka


Zpráva pracuje s předběžnými daty platební bilance, která podléhají revizi. Údaje z minulých let se proto v různých vydáních této publikace mohou lišit.