Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2020

ČNB vydala každoroční Zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem, která informuje o dohledových činnostech ČNB za uplynulý rok. Dohledové priority ČNB v něm výrazně ovlivnila pandemie COVID-19.

Ve výkonu dohledu ČNB v reakci na pandemii COVID-19 zesílila monitoring subjektů finančního trhu ve vytipovaných rizikových oblastech, které byly důsledky pandemie ovlivněny. Pozornost dohledu tak cílila rovněž na schopnost dohlížených subjektů vyrovnat se s dopady pandemie. Pečlivě monitorovány byly zejména kapitálová vybavenost, řízení rizik, adekvátní nastavení řídicích a kontrolních systémů, životaschopnost obchodních modelů či schopnost zajistit podmínky pro kontinuitu činnosti. U úvěrových institucí se ČNB kromě výše uvedeného zaměřila také na posuzování kvality úvěrových portfolií a tvorby opravných položek.

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem tradičně přináší:

 • Přehled klíčových aktivit dohledu
 • Stručný přehled vývoje finančního trhu
 • Vybrané regulatorní změny v ČR a EU
 • Vybrané vyhlášky či úřední a jiná sdělení ČNB v oblasti dohledu
 • Informace o stěžejních regulatorních a dohledových aktivitách
 • Informace o aktivitách ČNB v oblasti mezinárodní spolupráce
 • Statistickou přílohu s vybranými grafy

Kromě výše zmíněného ve Zprávě nově najdete také krátké texty na následující témata:

 • Bankovní identita jako moderní prostředek elektronické identifikace
 • Regulatorní a dohledové aspekty reakce na pandemii koronaviru v roce 2020
 • Implementace požadavku silného ověření klientů u karetních transakcí na internetu
 • Registrace pojišťovacích zprostředkovatelů a pandemie koronaviru

Ke stažení: