Zpráva mise Mezinárodního měnového fondu (MMF)

Zveřejnili jsme závěrečnou zprávu z výsledků konzultací Mezinárodního měnového fondu (MMF) podle článku IV dohody o MMF, které každoročně posuzují stav české ekonomiky.

V souladu s článkem IV dohody o MMF se zpravidla každý rok konají bilaterální diskuse mezi MMF a jeho členskými zeměmi. V souvislosti s konzultacemi s Českou republikou v roce 2023 byly zveřejněny následující dokumenty:

KONZULTACE S ČESKOU REPUBLIKOU PODLE ČLÁNKU IV V ROCE 2023 (pdf, 5,3 MB, anglicky)

Obsah:

  • Tisková zpráva shrnující stanovisko Výkonné rady, které vyjádřila 22. ledna 2024 při projednání zprávy mise MMF, kterou byly uzavřeny konzultace s Českou republikou podle článku IV.
  • Zpráva mise MMF, kterou projednala Výkonná rada MMF 22. ledna 2024 v návaznosti na diskuse s představiteli České republiky o ekonomickém vývoji a hospodářské politice. Ty byly završeny 21. listopadu 2023. Zpráva vychází z informací dostupných během těchto diskusí a byla dokončena 15. prosince 2023.
  • Informační příloha vypracovaná misí MMF.
  • Prohlášení mise MMF aktualizující informace o nejnovějším vývoji.
  • Prohlášení výkonného ředitele pro Českou republiku.

ČESKÁ REPUBLIKA – VYBRANÉ OTÁZKY (pdf, 721 kB, anglicky)