Zemřel bývalý člen bankovní rady profesor Kamil Janáček

Kamil Janáček, bývalý člen bankovní rady ČNB, zemřel 20. září 2023 v Praze ve věku 80 let.

Absolvoval Fakultu obchodní Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 1967 až 1968 studoval na Centre Européen Universitaire na Université de Nancy ve Francii. V roce 1991 získal na VŠE v Praze titul docent a v roce 1997 byl jmenován profesorem.

V letech 1964 až 1992 pracoval jako vědecký pracovník Ekonomického ústavu Československé akademie věd. Na přelomu let 1991 a 1992 působil na pozici poradce předsedy a posléze guvernéra Státní banky československé. V roce 1992 se pak stal náměstkem ministra práce a sociálních věcí a  tuto funkci zastával do roku 1993. Poté až do června 2010 působil jako hlavní ekonom Komerční banky. Členem bankovní rady České národní banky byl Kamil Janáček jmenován s účinností od 1. července 2010 na šestileté funkční období. V ČNB dohlížel řadu odborných útvarů, mimo jiné sekci měnovou a statistiky, sekci bankovních obchodů, samostatné odbory finanční stability a ekonomického výzkumu a další.

Byl autorem či spoluautorem 25 knih, 106 výzkumných studií a více než 175 odborných statí publikovaných v českém a zahraničním tisku. Pedagogicky působil na Národohospodářské fakultě VŠE Praha, kde byl také členem vědecké rady. Byl nositelem řady významných zahraničních výzkumných grantů (NATO, OSN, EU). Ve své odborné činnosti se zaměřoval na makroekonomickou teorii a analýzu, teorii spotřeby, analýzy a prognózy národního hospodářství a zejména proces transformace české ekonomiky. Často vystupoval na mezinárodních konferencích, pravidelně spolupracoval se Světovou bankou, OECD a dalšími institucemi. V době svého působení v Komerční bance byl také členem Institute of International Finance (Washington, USA) a v ICCBE, organizace sdružující 25 hlavních ekonomů předních světových bank.

Velmi si vážíme práce, kterou pan profesor Kamil Janáček pro Českou národní banku odvedl.

Zemřel bývalý člen bankovní rady profesor Kamil Janáček

Související odkazy