Záznam z mimořádného měnového jednání bankovní rady