Záznam z jednání poroty pro vypsanou výtvarnou studentskou anonymní jednokolovou soutěž na umělecké dílo „Výtvarný artefakt do knihovny ČNB“ konanou dne 15. ledna 2019 v České národní bance