Záznam z jednání o nastavení proticyklické kapitálové rezervy