Záměrem novely zákona je umožnit ČNB plnit roli strážce finanční stability