Základní ukazatele finančního zdraví podle Mezinárodního měnového fondu (FSIs IMF)

k 30. červnu 2021