Základní ukazatele finančního zdraví podle Mezinárodního měnového fondu (FSIs IMF)

za 4. čtvrtletí 2021