Základní ukazatele finančního zdraví podle Mezinárodního měnového fondu (FSIs IMF)

k 31. prosinci 2020