Využitelnost kapitálových rezerv v prostředí závazného požadavku na pákový poměr