Výskyt padělaných a poškozených českých bankovek

Česká národní banka upozorňuje, že se na území České republiky vyskytly padělky českých bankovek tzv. inovované emise 500 Kč vzor 2009 a 1 000 Kč vzor 2008, které mají napodoben ochranný proužek nalepením fragmentů z pravého ochranného proužku bankovek nižších nominálních hodnot (100 Kč vzor 2018 a 500 Kč vzor 2009).

Výskyt padělaných a poškozených českých bankovek (tisková zpráva z 1. 7. 2019)
Padělané bankovky 500 Kč vzor 2009 a 1 000 Kč vzor 2008

Padělky se zatím vyskytly pouze v malém množství a jen na Moravě (Olomouc, Šumperk, Brno, Ostrava), mohou se však rychle rozšířit do většího množství i jiných regionů. V ostatních parametrech nejsou padělky příliš kvalitní, v pětistupňové škále nebezpečnosti jsou hodnoceny stupněm 4 jako méně zdařilé, pouze jeden typ je hodnocen stupněm 3 jako zdařilý.

Padělky jsou vytištěny inkoustovým tiskem namísto kombinace tisku z hloubky, tisku z plochy a tisku z výšky, obrazec padělků proto není tvořen tiskovými liniemi, ale strukturou kapek inkoustů. Namísto přímých barev, charakteristických pro pravé bankovky (např. hnědá a červená u 500 Kč, fialová a žlutá pro 1 000 Kč atd.), se obrazec padělků skládá vždy ze čtyř stejných barev – azurové, purpurové, žluté a černé.

Výskyt padělaných a poškozených českých bankovek (tisková zpráva z 1. 7. 2019)
Tři různě velké detaily tiskového obrazce pravé bankovky a padělku

Základní ochranné prvky buď zcela chybí a nejsou nijak napodobeny (vodoznak, skrytý obrazec, iridiscentní potisk), anebo jsou vytištěny současně s obrazcem bankovky a postrádají tak svoje charakteristické vlastnosti (opticky proměnlivý prvek nemění svoji barvu, soutisková značka se při pohledu proti světlu na líci a rubu nekryje). Mikrotexty jsou nečitelné, nejsou napodobeny ani ochranné prvky v ultrafialové a infračervené oblasti světelného spektra.

Výskyt padělaných a poškozených českých bankovek (tisková zpráva z 1. 7. 2019)
Detail ochranného proužku na pravé bankovce 1 000 Kč (mikrotext ČNB 1000 Kč) a na padělku 1 000 Kč (mikrotext ČNB 100 Kč). Rozdílná horizontální a vertikální poloha ochranného proužku vůči tiskovému obrazci a rozdílný mikrotext na částech ochranného proužku vystupujících na povrch papíru je technologickou zákonitostí při výrobě papíru pravých bankovek, nejedná se o znak padělku

Nezávisle na uvedených padělcích zaznamenala Česká národní banka také výskyt pravých bankovek tzv. inovované emise 100 Kč vzor 2018 a 500 Kč vzor 2009, z nichž byl částečně nebo zcela odstraněn ochranný proužek tak, že byly vyříznuty některé nebo všechny jeho části vystupující na povrch papíru (tzv. okénka) nebo byl v celé šířce bankovky vyříznut celý. Obě zbývající části bankovky pak byly k sobě přilepeny nebo předloženy jako necelé. Není vyloučeno, že takto odstraněné části ochranného proužku byly použity na padělané bankovky vyšších nominálních hodnot. Poškozené bankovky byly poté uvedeny do oběhu při platbách za zboží a služby, nebo byly učiněny pokusy o jejich výměnu jako běžně poškozených peněz.

Výskyt padělaných a poškozených českých bankovek (tisková zpráva z 1. 7. 2019)
Pravé bankovky 100 Kč s částečně a zcela odstraněným ochranným proužkem

Výskyt padělaných a poškozených českých bankovek (tisková zpráva z 1. 7. 2019)
Bankovky 100 Kč slepené ze dvou částí z levého a pravého okraje bez střední části s ochranným proužkem. Podle přirozené fluktuace ochranného proužku se místo řezu a slepení (červené šipky) na jednotlivých exemplářích liší.

Video k ochranným prvkům bankovek v nominální hodnotě 100 Kč a 200 Kč: Nové vzory bankovek 100 Kč a 200 Kč.

Odbor komunikace, Česká národní banka