Výroční zpráva 2021

ČNB vydala Výroční zprávu za rok 2021 s pravidelnými informacemi o své činnosti a hospodaření. Předělové listy mezi kapitolami této výroční zprávy jsou věnovány osobnosti významného ekonoma a guvernéra Národní banky Československé Karla Engliše.