Vyjádření k udělení osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné pro guvernéra ČNB

V posledních dnech se v médiích objevují různá tvrzení o řízení ohledně udělení osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné (tzv. „prověrka“) ze strany Národního bezpečnostního úřadu (dále jen NBÚ) pro guvernéra ČNB, a proto považujeme za nutné uvést několik základních informací.

Guvernér České národní banky má v současnosti prověrku pro stupeň Tajné. Rovněž je držitelem Potvrzení pro přístup k utajovaným informacím NATO (tzv. certifikát NATO) na stupeň utajení NATO SECRET.

Loni v květnu požádal o prověrku pro stupeň Přísně tajné. Bezpečnostní řízení ohledně udělení prověrky ze strany NBÚ probíhá, a to ve standardní lhůtě v souladu se zákonem.

Ani v době průběhu řízení guvernérovi ČNB nic nebrání v plném výkonu funkce.

Guvernér ČNB, stejně jako jiná prověřovaná osoba, není oprávněn vyjadřovat se k detailům řízení.

ČNB je oprávněna vytvářet pouze utajované informace do stupně Tajné, nikoli informace ve stupni Přísně tajné.

ČNB není oprávněna přijmout utajované dokumenty stupně utajení Přísně tajné, neboť nemá pro přijímání těchto dokumentů adekvátní zázemí odpovídající podmínkám zákona. Za dobu jeho účinnosti tedy ČNB nemohla přijmout utajovaný dokument tohoto stupně utajení.

Utajované informace v oblasti působnosti ČNB jsou v souladu s nařízením vlády klasifikovány stupněm Vyhrazené, Důvěrné či Tajné.

Česká národní banka není zastoupena v Bezpečnostní radě státu. Guvernér byl jejím členem v historii (do prosince 2017, kdy došlo ke změně Statutu BRS).

Petra Krmelová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB