Vyjádření ČNB k výměně hotovosti skandinávských měn

Česká národní banka zaznamenala oznámení centrálních bank Dánska, Norska a Švédska týkající se ztížení výměny dánských, norských a švédských korun mimo zmíněné země.

Na základě dostupných vyjádření centrálních bank platí doporučení, aby lidé, kteří do těchto skandinávských zemí plánují cestovat, měli k dispozici alternativní platební prostředky, zejména platební kartu s možností provádět mezinárodní platby.

V případě pobytu v Dánsku, Norsku a Švédsku pak platí doporučení provést výměnu případné zbylé místní hotovosti ještě před odjezdem zpět do Česka.

ČNB směnárenské služby veřejnosti neposkytuje.

Komerční banky nemají povinnost vyměňovat hotovost v cizích měnách na českém území a výměna tak závisí na jejich obchodním rozhodnutí.

Pro další informace věnujte pozornost sdělením příslušných centrálních bank pod odkazem níže (anglicky).

Dánsko:
https://www.nationalbanken.dk/en/what-we-do/notes-and-coins/exchange-of-danish-cash-abroad

Švédsko:
https://www.riksbank.se/en-gb/press-and-published/notices-and-press-releases/notices/2023/exchange-of-swedish-banknotes-abroad/

Norsko:
https://www.norges-bank.no/en/news-events/news-publications/News-items/2023/2023-06-08-exchange-nok/