Vyjádření ČNB k postupu při udělení souhlasu s převodem pojistného kmene