Vyjádření ČNB k dotazům veřejnosti na opoždění plateb klientů ČNB

Podle zákona o rozpočtových pravidlech vede Česká národní banka účty a zajišťuje platební služby organizačním složkám státu, jako jsou například Česká správa sociálního zabezpečení, Úřad práce České republiky anebo jednotlivé finanční úřady. V souvislosti četnými dotazy veřejnosti ČNB upozorňuje, že jako poskytovatel platebních služeb podle zákona o platebním styku odpovídá výhradně za řádné provedení platebních příkazů jako např. výplat sociálních dávek nebo kompenzačních bonusů. Tyto platby jsou uskutečněny dle požadavků a instrukcí jednotlivých organizačních složek státu. ČNB tedy nestanovuje termín splatnosti výplaty dávek nebo bonusů, tj. den, ve kterém mají být odeslány peněžní prostředky ve prospěch účtu příjemce.

S dotazy ohledně splatnosti jednotlivých transakcí je proto nutné se obracet na příslušný státní úřad, nikoliv na ČNB. Ta navíc vzhledem k bankovnímu tajemství nemůže sdělovat údaje o jednotlivých platbách.

Nedorazila-li tedy vámi očekávaná platba, s nejvyšší pravděpodobností je důvodem právě termín splatnosti zadaný plátcem, tj. příslušným státním úřadem, a nikoliv zadržování peněžních prostředků Českou národní bankou, jak může být někdy chybně prezentováno. Obecně lze konstatovat, že k nesprávnému provedení platby Českou národní bankou prakticky nedochází.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB