Výhody, že je ČR mimo eurozónu, významně převažují