Vyhodnocení naplnění prognóz z roku 2022

Tato každoroční analýza slouží k ověření nastavení jádrového predikčního modelu g3+, základního a jednotícího prvku pro tvorbu makroekonomické prognózy ČNB. Analýza srovnává tehdejší predikce ČNB s výstupy jiných analytických pracovišť, porovnává tehdejší předpoklady a prognózovaný vývoj s následně pozorovanými daty a sestavuje tzv. simulaci s hypotetickou znalostí budoucího vývoje. Publikováno jako součást Zprávy o měnové politice – jaro 2024. Autoři: Tatiana Keseliová, Tomáš Pokorný, Tomáš Šestořád