Úspěšnost odborných zkoušek podle ZPKT za 3. čtvrtletí 2019