Upozornění na zvýšenou hrozbu kybernetických útoků v souvislosti s eskalací konfliktu na Ukrajině

ČNB upozorňuje všechny finanční instituce na zvýšenou hrozbu kybernetických útoků v souvislosti s eskalací konfliktu na Ukrajině a celkově napjatou mezinárodní situaci.

Na zvýšenou pravděpodobnost kybernetických hrozeb v tomto kontextu již reagoval také Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ve svém varování (externí odkaz), které ČNB doporučuje zohlednit všem finančním institucím včetně těch, které nespadají do působnosti zákona o kybernetické bezpečnosti.

ČNB v této souvislosti vyzývá finanční instituce k vyhodnocení všech zvýšených rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti a neprodlenému přijetí příslušných opatření k jejich zmírnění. 

Odbor komunikace