Upozornění na aktivity „WHALESTEP CORP LTD“

ČNB upozorňuje veřejnost, že subjekt vystupující pod názvem „Whalestep“, který veřejnosti nabízí možnost investování prostřednictvím webové stránky https://whalestep.net/cs/, nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb, ani nedisponuje žádným jiným povolením k činnosti na finančním trhu v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.