Upozornění na aktivity „KRYSPIN GROUP“

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že subjekt vystupující pod názvem „KRYSPIN GROUP“ nemá žádné povolení k poskytování investičních služeb, ani nedisponuje žádným jiným povolením k činnosti na finančním trhu v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.