Uložením časové schránky ČNB ukončila oslavy 100 let koruny