T. Nidetzký o ochraně spotřebitele na finančním trhu