T. Holub – Nekonvenční nástroje diskutujeme v hypotetické rovině