T. Holub: ČNB je nezávislá na státu politicky i finančně