Stanovisko ČNB k omezeným možnostem konání odborných zkoušek pro distribuci pojištění