Stanovisko ČNB k informacím z médií týkajících se prodeje Agrobanky

V nedávné době se v médiích objevily informace, které zpochybňují prodej části podniku Agrobanky a zmiňují v této souvislosti žalobu společnosti Arca Services na neplatnost prodeje podniku. Vzhledem k tomu, že tyto informace obsahují řadu nepravd, poskytuje ČNB následující vyjádření.

ČNB považuje smlouvu o prodeji části podniku Agrobanky za platnou. Skutečnost je taková, že obě části Agrobanky v době jejího rozdělení a prodeje nebyly nijak ziskové a finanční kondici prodané části byla ČNB nucena podpořit kapitálovou injekcí ve výši 19,7 mld. Kč.

ČNB nepovažuje za zásadní problém ani to, že prodej části podniku nebyl zapsán do obchodního rejstříku.

"Zápis převodu části podniku do obchodního rejstříku má deklaratorní povahu, tj. není podmínkou platnosti převodu podniku, a tudíž je nepravdivý prezentovaný závěr, že MONETA dosud není právoplatným vlastníkem tohoto majetku a nakládá s ním neoprávněně.“ říká ředitel odboru komunikace ČNB Marek Zeman.

Žalob zpochybňujících prodej části podniku Agrobanky (s argumenty podobnými těm, které nyní používá Arca Services) bylo podáno za posledních dvacet let několik, žádná z nich nebyla úspěšná.