Stanoviska a odpovědi na odborné regulatorní dotazy

Česká národní banka spustila webovou aplikaci pro uveřejňování stanovisek a odpovědí na regulatorní dotazy. Databáze obsahuje stanoviska a odpovědi od roku 2008 týkající se odborných regulatorních témat.

Vyhledávací formulář umožňuje fulltextové vyhledávání a vyhledávání podle vztahu ke konkrétnímu předpisu, či oblasti úpravy. Tento způsob uveřejňování stanovisek a odpovědí na regulatorní dotazy nahradí dosavadní způsob publikování tzv. odpovědí na dotazy. Pro zadání odborných regulatorních dotazů platí nadále Přístup České národní banky k poskytování odpovědí na dotazy v oblasti finančního trhu, a případně související formulář. 

Webovou aplikaci naleznete na adrese:
https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/stanoviska-k-regulaci-financniho-trhu/index.html