Situace v sektoru domácností v současné fázi hospodářského cyklu