Setkání ČNB s učiteli: Učit s ČNB? Jde to!

V úterý 26. dubna se zástupci ČNB setkali s učiteli přímo v hlavní budově České národní banky. Pedagogům druhého stupně základních škol a nižších ročníků středních škol představili Zlata a Luboš Komárkovi z ČNB výukové materiály na téma Osobní finance a Proč vznikají krize?. Setkání s učiteli ČNB pořádala poprvé.

ČNB se věnuje finanční a ekonomické gramotnosti (FEG) dlouhodobě, protože pomyslné zdraví celé ekonomiky je do značné míry dáno finančním zdravím obyvatel. Dosahování finanční gramotnosti české veřejnosti je primárně rolí státu a jeho vzdělávacího systému, nicméně i ČNB může díky své roli v ekonomice, nezávislosti a potřebnému know-how k tomuto cíli částečně přispívat.

 „Jsme přesvědčeni, že finanční vzdělávání je nejlepší investicí a zároveň je nejlepší ochranou spotřebitele. Přál bych si, aby se lidé neučili stylem „learning by doing“, tedy za cenu negativní zkušenosti. Chtěl bych, aby lidé měli takovou teoretickou výbavu, aby mohli dělat správná rozhodnutí a nestávali se oběťmi nekalých obchodních praktik,“ komentoval viceguvernér Tomáš Nidetzký, proč se ČNB věnuje podpoře finanční a ekonomické gramotnosti.

Pro učitele byly připravené dva vyučovací bloky zaměřené na představení výukových materiálů ČNB na téma Osobní finance a Proč vznikají krize?, kterými je provedli manželé Zlata a Luboš Komárkovi. ČNB si uvědomuje, že v napjatých učebních plánech, které se nedařilo zcela pokrýt kvůli distanční výuce v době pandemie, je těžké hledat čas, prostor a motivaci pro přípravu uceleného bloku, ve kterém by učitelé předali dětem v souvislostech alespoň základy finanční a ekonomické gramotnosti. Proto pro učitele a jejich žáky vytvořila stručné výukové materiály, se kterými mohou různě pracovat, a to nejen v hodinách občanské nauky. Například prezentace na téma Osobní finance je k dispozici také v anglickém jazyce, a lze ji tak využít i v hodinách angličtiny. Prezentaci doplňují i metodické listy, které doporučují pedagogům, co k jednotlivým snímkům prezentace s žáky probrat, a to včetně otázek a příkladů.

„Pro děti je v jejich věku finanční gramotnost zásadní. Vytváříme hodnoty, vyděláváme peníze a byli bychom sami proti sobě, kdybychom se o peníze neuměli postarat a nechávali je náhodě. Obecným ekonomickým principům by měli rozumět úplně všichni,“ řekl učitelům Luboš Komárek, náměstek ředitele sekce měnové a spoluautor vzdělávacích materiálů ČNB. „Jakmile začnou děti pracovat se zlomky a procenty, měly by mít mezi slovními úlohami zařazené příklady na výpočet úroků z vkladů či úvěrů. Pro mladší děti úlohy na jednoduché úročení. Pro starší děti, které prošly učivem mocnin, pak úlohy na složené úročení. Jde typově o několik málo slovních úloh, jejichž řešení by se jim mělo dostat pod kůži stejně jako pravopis,“ dodala Zlatuše Komárková, ředitelka odboru makroobezřetnostních analýz a spoluautorka podkladů pro výuku.

Následně učitelé diskutovali s viceguvernérem Tomášem Nidetzkým, spoluatorem vzdělávacích materiálů Lubošem Komárkem a ředitelkou Institutu ekonomického vzdělávání Martinou Bacíkovou o výuce finanční gramotnosti v České republice a vzájemně sdíleli své zkušenosti z této oblasti. Podle diskuse učitelům nejčastěji chybí praktické simulační úvahy, díky kterým by si žáci ověřili své znalosti. Zajímali se také, jakou formou dětem vysvětlit základy osobních financí. Jako jeden z materiálů mohou využít brožuru ekonomických her, kterou vydal Institut ekonomického vzdělávání, a která je ke stažení na webu INEV (externí odkaz). Také zazněly náměty na další materiály, které by například jednoduše popsaly, jak vznikají peníze v ekonomice, čemuž se například věnuje první díl seriálu ČNB Finanční trampoty Oty Negramoty.

Poté ředitelka odboru Návštěvnické centrum ČNB Dita Vejnárková seznámila učitele s konceptem nového Návštěvnického centra ČNB, které se 21. května slavnostně otevře veřejnosti i školám. Nová expozice ČNB přivítá návštěvníky v hravém světě bankovek a ekonomiky. Například díky použití audiovizuálních technologií výstava přibližuje mnohdy vzdálená témata. Žáci a studenti se tak seznámí s rolí peněz v ekonomice, vyzkouší si nastavit úrokové sazby tak, aby udrželi inflaci na 2% cíli. Stanou se například také součástí jednání bankovní rady ČNB. „Jedním z cílů Návštěvnického centra je vzbudit v žácích a studentech přirozený zájem o svět spjatý s ekonomikou kolem nich, který si v ideálním případě uchovají a v budoucnu se odrazí v jejich odpovědném smýšlení a chování“, uvedla Dita Vejnárková, ředitelka Návštěvnického centra ČNB.

V samotném závěru učitelé navštívili expozici Návštěvnického centra ČNB Lidé a peníze, kde proběhla diskuse, jak historické paralely mohou napomoci výuce finanční a ekonomické gramotnosti a jaké jsou další možnosti využití Návštěvnického centra pro výuku.

ČNB plánuje další setkání s učiteli na září tohoto roku. Všechny informace budou k dispozici na webu ČNB.

Pozvánka na závěr: Slavnostní otevření Návštěvnického centra

Pozvánka: Slavnostní otevření Návštěvnického centra

Prostory Návštěvnického centra v budově ústředí ČNB se veřejnosti poprvé otevřou v sobotu 21. května od 9 do 16 hodin, a to bez objednání. Vedle prohlídky obou expozic bude v tento den přichystaný i doprovodný program v Kongresovém centru (vchod ze Senovážného náměstí) a v garážích ČNB (vchod z ulice Senovážná). V Kongresovém centru bude pro návštěvníky připraven program Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, České mincovny a Státní tiskárny cenin. V garážích ČNB bude k vidění speciální pancéřované vozidlo určené k přepravě peněz a také vozidla používaná Policií ČR včetně posádky v odpovídající výstroji a výzbroji. Diskusi s návštěvníky povede guvernér ČNB Jiří Rusnok. O podrobném programu dne otevření Návštěvnického centra bude veřejnost včas informována. Program slavnostního otevření Návštěvnického centra budeme průběžně aktualizovat.

Kam dál?

ČNB vydala také populárně naučný seriál o penězích a finanční gramotnosti Finanční trampoty Oty Negramoty. Vzdělávací seriál je určený pro žáky 2. stupně základních a prvních ročníků středních škol.

Všechny projekty a podklady ČNB na poli finanční a ekonomické gramotnosti, které jsou určené pro žáky 2. stupně základních škol a středoškoláky, najdete na webovém rozcestníku na stránkách ČNB.

Brožura ekonomických her INEV: Papír, tužka a pár karet. I tak se dá učit ekonomie (externí odkaz)