Seminář prof. Michaela Webera v ČNB

Česká národní banka pořádala 25. listopadu 2022 ve spolupráci s Českou společností ekonomickou seminář profesora Michaela Webera (University of Chicago) na téma Subjective Inflation Expectations and Monetary Policy Communication: The Role of Medium, Messenger, and Message. Seminář moderoval viceguvernér ČNB Marek Mora.

Michael Weber se na semináři v ČNB věnoval otázce očekávané inflace, jejích determinant, dopadu na rozhodování o spotřebních výdajích domácností a implikacím pro komunikaci centrálních bank. Očekávaná inflace určuje reálnou úrokovou sazbu, která je klíčovou veličinou pro rozhodování o spotřebě a úsporách, čerpání hypoték, ale i pro mzdová vyjednávání. Prof. Weber ukázal výsledky empirického výzkumu, podle kterého na očekávanou inflaci mají vliv ceny často nakupovaného zboží a nižší vnímaná reálná úroková sazba zvyšuje spotřební výdaje. V další části své přednášky prezentoval výsledky několika studií o dopadech komunikace centrálních bank na očekávání.