Seminář ČNB k regulaci udržitelného financování na kapitálových trzích

Česká národní banka uspořádala 21. února 2023 v Kongresovém sále ČNB seminář k uplatňování pravidel udržitelného financování (ESG) na kapitálových trzích.

V úvodní části semináře se účastníci seznámili s přehledem regulace udržitelného financování a poté podrobněji se směrnicí o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD) a praktickými aspekty použití nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR).

Ve druhé části semináře se konala panelová diskuse k dílčím tématům začleňování ESG aspektů do pravidel pro řízení produktů a povinnému zohledňování ESG preferencí v investičním poradenství. V rámci panelu zástupkyně ČNB Jana Tichá rovněž poukázala na dosavadní zkušenosti s výkonem dohledu nad dodržováním povinností v oblasti udržitelného financování v sektoru investičních fondů. Zástupce Asociace pro kapitálový trh Ondřej Horák upozornil na praktické problémy spojené s použitím stávající regulace udržitelného financování, mimo jiné její přílišnou složitost a rezervy v konzistenci.

Seminář byl pro velký zájem přenášen on-line v přímém přenosu.

Podkladové prezentace vystupujících:

Seminář ČNB k regulaci udržitelného financování na kapitálových trzích

Seminář ČNB k regulaci udržitelného financování na kapitálových trzích

Seminář ČNB k regulaci udržitelného financování na kapitálových trzích