Research Open Day 2022

Česká národní banka uspořádala 23. května 2022 další ročník konference Research Open Day, v rámci které je představován výběr z nejlepších prací ekonomického výzkumu ČNB za uplynulý rok. Ve dvou blocích věnovaných oblasti finanční stability a oblasti měnové politiky prezentovali své práce výzkumnici ČNB v diskusi s vybranými renomovanými externími ekonomy.

Hlavními řečníky letošní konference byli poradce ECB Luca Dedola, přední odborník na euro z London School of Economics and Political Science profesor Paul De Grauwe a Yuemei Ji z University College London.

Luca Dedola vystoupil jako první s přednáškou Insights from the Prisma Network on Price Setting and Inflation Dynamics in the Euro Area. V odpolední části programu ho doplnili Paul De Grauwe a Yuemei Ji s přednáškou Trust and Monetary Policy.

Dalšími externími hosty byli přední odborník na meta-analýzu, profesor ekonomie z Karlovy univerzity Tomáš Havránek, ekonom Mezinárodního měnového fondu zaměřený na eurozónu Lev Ratnovski a docent z Indiana University Bloomington Christian Matthes.

Prezentace ke všem diskutovaným pracím jsou k dispozici na stránkách CNB Research Open Day 2022.