Prvních 30 000 sad dvacetikorun s portréty tvůrců státu a měny v prodeji od 24. července 2019

Prvních 30 000 sad šesti oběžných dvacetikorun nesoucích portréty T. G. Masaryka, E. Beneše, M. R. Štefánika, A. Rašína, K. Engliše a V. Pospíšila bude k odběru od 24. července 2019.

Celkem bude vydáno 50 000 sad mincí v běžné kvalitě. Vzhledem k tak vysokému celkovému objednanému počtu sad musela být výroba rozdělena do dvou etap. V současné době je k dispozici 30 000 z celkového množství a dalších 20 000 bude dodáno v podzimních měsících 2019.

Tyto sady budou nabízet smluvní partneři ČNB pro prodej numizmatického materiálu, jejichž seznam je k dispozici v oddíle Prodej sběratelského materiálu. Pro veškeré informace o způsobu objednání a ceně sad kontaktujte svého prodejce, na pracovištích ČNB nebude možné sady zakoupit.

Mince obsažené v sadách jsou v běžné kvalitě určené pro oběh (kvalita mincí vyměňovaných v říjnu 2018 a lednu 2019 v pobočkách ČNB), nejde tedy o mince ze zvláštní (šetrnější) ražby jako v případě obvyklých sad oběžných mincí 1-50 Kč, mince mohou proto vykazovat drobná povrchová poškození z běžných střížků a z automatické ražby.