První sběratelské péefko věnovala ČNB Albínu Bráfovi