Průzkum CVVM: České národní bance důvěřují téměř dvě třetiny lidí

Česká národní banka se těší vysoké důvěře veřejnosti. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu, který zveřejnila agentura CVVM. Důvěru ČNB vyjádřilo 65 % veřejnosti, což je o čtyři procentní body více než při posledním podobném šetření CVVM v roce 2019.

V průzkumu, který se uskutečnil na přelomu let 2022 a 2023, srovnával CVVM důvěru v ČNB, Ústavní soud a Veřejného ochránce práv.

„Mezi zkoumanými institucemi se relativně nejvyšší důvěře těšila ČNB, jíž důvěřují necelé dvě třetiny populace (65 %), v tom 10 % jí ‚rozhodně důvěřuje‘ a 55 % jí ‚spíše důvěřuje‘. Nedůvěru ve vztahu k ČNB pak vyjádřily necelé tři desetiny oslovených (29 %), z nichž 21 % ČNB ‚spíše nedůvěřuje‘ a 8 % jí ‚rozhodně nedůvěřuje‘. 6 % respondentů v případě ČNB nevědělo, jak ji z hlediska důvěry hodnotit,“ uvedla agentura CVVM v tiskové zprávě s výsledky výzkumu.

Důvěra v ČNB se blíží historickým maximům. ČNB se podle dat CVVM těšila nejvyšší důvěře veřejnosti v letech 2006, 2010 a 2011, kdy jí shodně věřilo 66 % obyvatel. Aktuálně zveřejněný průzkum ukazuje tedy o jeden procentní bod nižší důvěru obyvatelstva než tyto naměřené nejvyšší hodnoty.

Naopak s historicky nejnižší důvěrou veřejnosti se ČNB potýkala v roce 2013, kdy naměřená hodnota spadla na 38 %. V roce 2013 ČNB zavedla tzv. kurzový závazek, kdy po dosažení nulové spodní hranice úrokových sazeb uvolňovala měnovou politiku pomocí intervencí na devizovém trhu tím, že udržovala slabší kurz koruny vůči euru – poblíž hladiny 27 CZK/EUR.

Agentura CVVM v aktuálním průzkumu Důvěra vybraným institucím na přelomu let 2022 a 2023 zjišťovala postoje veřejnosti k ČNB, Ústavnímu soudu a Veřejnému ochránci práv. Šetření se uskutečnilo od listopadu 2022 do ledna 2023 na reprezentativním vzorku obyvatel ČR starších 15 let. Důvěru veřejnosti zjišťuje CVVM ve svých výzkumech od roku 2006.