Proč Česká republika potřebuje uzákonění limitů na hypotéky?

ČNB uspořádala odborné kolokvium k tématu hypoték. Samotné uzákonění limitů pro hypoteční úvěry by mělo zajistit rovné podmínky na trhu a zabránit nekalé konkurenci mezi poskytovateli, neznamenalo by automaticky zpřísnění hypoték.  Nástroje obsažené v zákoně umožní přímou, rychlou a účinnou reakci ČNB na nedodržování pravidel prostřednictvím nápravných opatření.