Přihlaste se na stáž do ČNB

Přihlaste se na stáž do ČNB

I v roce 2024 mohou studenti vysokých škol absolvovat stáž v České národní bance. A to v oblasti statistiky, ekonomie, finančního práva, komunikace a marketingu, IT a mnohé další. ČNB stáže nabízí od roku 2022 a má na ně velmi dobré ohlasy. Loni tak deset vysokoškoláků získávalo zkušenosti hned v devíti bankovních sekcích.

Stážisté se vždy na půl roku zapojili do fungování odborných útvarů, podíleli se na úkolech a projektech, které jednotlivé útvary měly na starosti.  V činnostech je provázeli experti ČNB. Stážisté tak například pomáhali připravovat texty do odborných publikací ČNB či příspěvky na sociální sítě. Také se podíleli na osvětě k finanční gramotnosti, pracovali s analytickými nástroji v Oracle Analytics nebo analyzovali využití strojového učení a umělé inteligence na finančním trhu.

Absolventi stáží i mentoři spolupráci velmi dobře hodnotili. Podle nich byla vzájemně obohacující a oboustranně přínosná. Bankovní rada ČNB proto schválila pokračování programu studentských stáží i v roce 2024.

  • Podmínky stáží a jejich aktuální nabídku najdete v sekci Stáže.