Pozvánka: Znáte autory českých mincí a medailí? Můžete se s nimi setkat v Návštěvnickém centru ČNB

Česká národní banka (ČNB) a společnost ČESKÉ DUKÁTY zvou na akci Pocta českým medailérům, která se uskuteční v sobotu 23. března 2024 od 10.00 do 18.00 v Návštěvnickém centru ČNB. Setkání s autory návrhů pamětních i některých oběžných českých mincí lidem přiblíží kouzlo medailérského řemesla. Půjde o unikátní možnost seznámit se s tvůrci nejen tuzemských peněz. Vstup bude zdarma.

Mince jsou nedílnou součástí života. S oběžnými se každý den platí, ty umělecky zpracované pamětní připomínají bohatou kulturu nebo významné historické okamžiky Česka. „S penězi se lidé v Návštěvnickém centru ČNB setkávají na řadě míst a při mnoha příležitostech. Pocta českým medailérům je mimořádná v tom, že našim návštěvníkům dáváme možnost seznámit se detailně s aspekty medailérské tvorby i přímo autory některých mincí, které se nalézají v našich expozicích,“ říká ředitelka Návštěvnického centra ČNB Dita Vejnárková.

Součástí tematického programu bude například rozhovor a autogramiáda s Vladimírem Opplem, který navrhl originální 100milionovou zlatou minci vydanou ke 100 letům od vzniku česko-slovenské koruny. Druhá největší mince na světě je jedním z nepřehlédnutelných exponátů Návštěvnického centra.

Průřez tvorbou představí také medailéři Asamat Baltaev, Vojtěch Dostál, Zbyněk Fojtů, Josef Oplištil a Michal Vitanovský. Celý den se ponese v duchu vzpomínky na nestora českého medailérství Jiřího Harcubu, sklářského výtvarníka, medailéra a pedagoga, který pomáhal vychovat řadu návrhářů mincí a medailí v České republice a někdejším Československu i ve světě.

Na akci bude pro návštěvníky připravená kreativní dílna, ve které si vyrobí drobnou vzpomínku na tento den. Zároveň budou moci nahlédnout pod ruce studentům Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy (SUPŠ a VOŠ) Jablonec nad Nisou, kteří předvedou, co práce medailéra obnáší.

 „Pocta českým medailérům realizovaná s ČNB a jabloneckou medailérskou školou je vyústěním letitých snah ČESKÝCH DUKÁTŮ vzdávat hold výjimečným osobnostem a podporovat zasloužený lesk mincí a medailí, které vytvořili, v povědomí veřejnosti,“ uvádí CEO společnosti ČESKÉ DUKÁTY David Novák.

V sobotu také dojde ke slavnostnímu představení zrekonstruovaného redukčního stroje, tzv. reducírky, který medailérům pomáhá v převedení původního uměleckého návrhu do velikosti budoucí mince či medaile. Stroj, který v roce 1932 koupilo Družstvo rytců a medailérů z Jablonce nad Nisou, prošel náročnou rekonstrukcí a modernizací. Pod záštitou společnosti ČESKÉ DUKÁTY ji provedla pražská společnost VKK s.r.o. V současnosti jde pravděpodobně o jedinou plně funkční reducírku tohoto typu na světě. Nově ji budou moci využívat budoucí medailéři ze SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou, na akci jim ho oficiálně předají zástupci společností ČESKÉ DUKÁTY a VKK.

„Součástí vzdělávání mladých medailérů je propojení výuky s praxí. Podporujeme studenty při účasti v soutěžích a výběrových řízeních v oblasti designu medailí a mincí. Významnou kapitolou je také úzká spolupráce např. s ČNB, ČESKÝMI DUKÁTY a dalšími subjekty,“ říká ředitelka SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou Martina Picko Baumannová.

Pocty českým medailérům v Návštěvnickém centru ČNB se může zúčastnit široká veřejnost. Vstup je zdarma a bez předchozí rezervace.

Petra Vlčková
mluvčí ČNB

Pocta českým medailérům

Kdy: Sobota 23. března 2024, 10.00–18.00
Kde: Návštěvnické centrum ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Vstup je zdarma a bez předchozí rezervace.


Hlavní body programu:

10.30–16.00 Představení, rozhovor a autogramiáda

16.00 Předání reducírky SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou

16.20 Společná autogramiáda medailérů

16.45 Křest knihy Pavla Kosatíka: JIŘÍ HARCUBA – Život a dílo českého rytce skla a medailéra

Profily osobností, které se zúčastní akce Pocta českým medailérům

Asamat Baltaev (1991)
Medailér čuvašského původu, který žije v České republice. Pravidelně se zapojuje do soutěží ČNB na tvorbu pamětních mincí, je jedním z nejčastějších autorů. Jeho práci charakterizuje detailně pojatý reliéf.

Vojtěch Dostál (1980)
Absolvent a později také pedagog SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou. V medailérské tvorbě se specializuje na portréty, které vycházejí z pečlivého studia charakteru a přínosů každé zobrazované osobnosti. Pro ČNB vytvořil právě zejména mince s portréty.

Zbyněk Fojtů (1963)
Pravidelně se účastní soutěží na pamětní mince ČNB, s celkem 32 mincemi se stal jejich nejúspěšnějším autorem. Rád umělecky zpracovává témata, která jsou spojena s technikou, technickým dědictvím a historií. Kromě toho působí na Vyšší odborné škole a Střední uměleckoprůmyslové škole Václava Hollara v Praze, kde se věnuje výuce modelování a kreslení.

Josef Oplištil (1979)
Kromě portrétů a architektonických památek se neváhá věnovat také abstraktnějším tématům. Tvorbu mincí a medailí také učí, a to na SUPŠ a VOŠ v Jablonci nad Nisou. Díky jeho podpoře se studentky a studenti pravidelně zapojují do soutěží na tvorbu českých pamětních mincí, které vyhlašuje ČNB.

Vladimír Oppl (1953)
Jeho práce se opírají o dokonalou znalost tématu, mimořádně propracovaný detail a složitou kompozici. Kromě řady pamětních mincí a medailí je autorem českých oběžných dvacetikorunových mincí a padesátihaléře. Zlatá mince Nové Město pražské ze sady Karel IV., kterou rovněž navrhl, získala ocenění Nejkrásnější zlatá mince světa. Stojí také za zlatou mincí v hodnotě 100 000 000 Kč, která vznikla ke stému výročí česko-slovenské koruny.

Michal Vitanovský (1946)
Pro medailérské dílo čerpá inspiraci především z historie, kterou má stejně jako heraldiku jako celoživotní zájem. Vedle řady českých a československých pamětních mincí vytvořil také cyklus medailí věnovaných významným osobnostem českých dějin. Rovněž tvoří insignie (např. navrhl československý Řád T. G. Masaryka a český Řád bílého lva), firemní loga a poštovní známky.

Profily osobností, jejichž odkaz bude součástí akce Pocta českým medailérům

Jaroslav Bejvl (1941–2016)
Autor řady pamětních mincí ČNB i její předchůdkyně Státní banky Československé (SBČS). V době vzniku ČR navrhl podobu dvacetihaléře. Ten byl v oběhu až do roku 2003.

Jiří Harcuba (1928–2013)
Medailérské tvorbě se začal více věnovat od konce 60. let, a to zejména návrhům mincí, medailí, řádů, vyznamenání a plaket. V roce 1991 se stal rektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Později založil také Mezinárodní školu Dominika Bimana specializovanou na rytí skla. Je autorem podoby pětikorunové mince.

Luboš Charvát (1954–2022)
Pedagogicky působil na SUPŠ v Jablonci nad Nisou. Právě zde se v rámci výuky rytí kovů vrátil k medailérské práci a začal se aktivně účastnit soutěží na pamětní mince ČNB. Rád ztvárňoval technická zařízení a památky, které dokázal vykreslit do nejmenšího detailu.

Ladislav Kozák (1934–2007)
Účastnil se řady soutěží na české a československé mince. V době rozpadu ČSFR vytvořil návrhy na české desetikorunové a padesátikorunové mince. Padesátikoruna získala v roce 1993 ocenění pro nejlepší oběžnou minci světa.

Vladimír Pavlica (1945–2021)
Patřil mezi nejvýznamnější autory českých mincí a medailí, a to i přesto, že se medailérství krátce věnoval při studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové a poté až od roku 2012.

Související odkazy