Personální změny od 1. července 2021

S účinností od 1. července 2021 byli jmenováni tři noví ředitelé odborů ČNB. Ředitelem odboru peněžního oběhu a ochrany platidel sekce peněžní se stane Jan Mayer, ředitelem odboru regulace finančního trhu I sekce regulace a mezinárodní spolupráce bude Petr Jiška a na pozici ředitele odboru metodiky platebních služeb sekce rozpočtu a účetnictví nastoupí Martin Hanzal.

JUDr. Jan Mayer absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. V ČNB působí od roku 2010. Do současnosti vykonával funkci ředitele odboru obchodního sekce správní.

Ing. Mgr. Petr Jiška je absolventem Právnické fakulty Karlovy Univerzity a Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Do ČNB nastoupil v roce 2002. V současné době vede referát regulace pojišťovnictví a je také členem pracovní komise pro veřejné právo II v Legislativní radě vlády.

Ing. Martin Hanzal absolvoval Technickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze. V ČNB pracuje od roku 1991. Do funkce ředitele odboru přechází z pozice vedoucího referátu rozvoje a podpory platebních služeb. Vybudoval tým, který má na starosti informační systémy ČNB pro vedení účtů, zajišťování platebního styku, účetnictví a internetové bankovnictví.

Petra Vodstrčilová
mluvčí ČNB