Panel ČNB v Ostravě

ČNB uspořádala s Ekonomickou fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě sérii přednášek zaměřených na centrální bankovnictví. Prezentace přednesené  T. Holubem, J. Fraitem a J. Kunertem popisují historii vývoje centrálního bankovnictví na našem území až po současnost, včetně úlohy centrální banky v moderní ekonomice.